Om oss

Haugesund Stevedoring AS (HS)

Haugesund Stevedoring AS ble stiftet 4. oktober 2017 og har vært operativ siden 1. januar 2018.

Eierne er Karmsund Havn IKS, KTM Shipping AS, Sea Cargo Agencies Stavanger AS, Johs Lothe AS, North Sea Management AS (NCL) og Samskip

Selskapet tilbyr tjenester som omfatter lossing av fartøy til depot på kai, tjenester knyttet til oppbevaring på kai, tjenester knyttet til overføring fra depot til kjøretøy, og vice versa.

Selskapet har ambisjoner om å bidra til økt godsoverføring til sjøveien og gjøre Haugesund Cargo Terminals til en av Norges mest kostnadseffektive sambruksterminaler.

Haugesund Stevedoring AS er et innovativ selskap med bred og god kompetanse på eiersiden, der diverse aktører, transportører, kunder og Karmsund Havn samarbeider om gode løsninger for hele logistikken på Haugesund Cargo Terminal.

HS har ambisjoner om å bli en av de mest moderne og effektive selskapene med Terminaldrift i Norge.

Ansatte

HS har Daglig leder , 2 fulltidsansatte og en deltidsansatt for øyeblikket.

I tillegg har vi faste samarbeidspartnere til anløp. Vi har over 30 personer som jobber for Haugesund Stevedoring.

Alle ansatte og samarbeidspartnere jobber tett sammen for å finne gode og effektive løsninger for kundene våre.

Lokasjon

Vår depot er innenfor ISPS område i Haugesund Container Terminal.

Kontor adresse: Husøyvegen 250, 4262 AVALDSNES