Hvilke tjenester tilbyr vi?

Vi har modern utstyr,  automatiske rapporteringssystemer og moderne systemer for logistikkhåndtering. Vi jobber med kontinuerlig forbedringer for oppnå gode logistikk løsniger.

  • Lasting og lossing under anløp
  • Depottjenester som lagring, vask, kontroller, reparasjon, PTI testing, strøm osv
  • Gate in og gate out
  • Grensekontroll

Vi har også samarbeidsavtaler for utstyr med aktørene i havnen og har derfor god tilgang av utstyr til større prosjekter.